Arviointi ja julkaisut

Varustamo-hankkeen arviointitutkimuksessa tavoitteena on analysoida hankkeessa pilotoidun nuorelta nuorelle -verkkovertaisohjausmallin toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Varustamo-hankkeen arviointiasetelma:Varustamo arviontiasetelma kevat 2012

————————————————————————————–

Ensimmäisen kauden toiminnasta kirjoitettu julkaisu:

Varustamon ensimmäisen kauden toimintaa 1.1.2011 – 29.2.2012 on kuvattu ja arvioitu seuraavassa julkaisussa: VARUSTAMOn toiminnan väliarviointia (Koivula & Tirronen)

————————————————————————————–

Varustamon LOPPURAPORTTI: Vertaisena verkossa. Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa (toim. Tirronen) valmistui syyskuussa 2013.

Loppuraportti koostuu artikkeleista, joiden kirjoittajina ovat koulutusasiantuntijat, opinnäytetöiden tekijät sekä Varustamon vertaisohjaajina toimineet 16 – 24 -vuotiaat nuoret. Varustamo-hankkeessa on kehitetty vertaisohjauksen malleja, joissa on hyödynnetty sosiaalista mediaa. Vertaisohjaajakoulutuksen käyneet verkkovertaisohjaajat ovat auttaneet 16–25-vuotiaita nuoria koulutus- ja ammatinvalintoihin liittyvissä asioissa sekä tukeneet heitä opinnoissaan. Julkaisu tarjoaa käytännön esimerkkejä siitä, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää nuorten ohjaus-, neuvonta- ja tukipalveluissa. Varustamon loppuraportti löytyy Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisusarjasta B. Raportteja.

Vastaa